1914 by Peter Olausson

By Peter Olausson

Alla känner until eventually mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så. Vad var det egentligen som hände?

Första världskriget hade inte en enda, isolerad och enkel orsak. Det hade en rad orsaker, som sedan 1800-talet utvecklats, delats upp, korsats, förstärkt och försvagat varandra.

Sedan drygt trettio år tillbaka hade ett halvdussin europeiska länder delat upp Afrika mellan sig - det minskade en del spänningar på hemmaplan males byggde upp andra. Värnplikt, kapprustning och en kraftig vapenteknisk utveckling hade gett stormakterna större, bättre och dyrbarare arméer och flottor än någonsin. Efter en mängd konflikter och mindre krig hade stormakterna bildat allianser för att bli mindre sårbara; samtidigt som risken för småkrig minskade, ökade risken för ett storkrig.

Under några intensiva veckor sommaren 1914 kokade en liten grupp män - de viktigaste skulle kunna rymmas i en hiss - ihop en blandning som plötsligt exploderade. Visste de vad de gjorde? Var första världskriget ett misstag eller resultatet av en noga utarbetad plan, var det en stoop eller ett krig som väntade på att inträffa?
Denna bok beskriver de mångfasetterade orsakerna until eventually världens viktigaste krig, den värld som utgjorde dess förutsättning och de ledare, generaler och diplomater som fick det att inträffa.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read or Download 1914 PDF

Best swedish books

Kokain

Kokainet flödar i Sverige. Den vita drogen har gått från att vara en exklusiv jet set-markör until massans nya sätt att festa. Glöm yuppies och åttiotal. Tänk byggjobbare, forskare, bloggtjejer, mäklare, tatuerade gängmedlemmar och mängder av artister, journalister, brats och Båstadsfantaster.

Att dö

Den eight juni 2010 kollapsade Christopher Hitchens i sitt hotellrum i big apple. När diagnosen strupcancer fastställdes färdades han från de friskas land över until eventually det karga landskapet som tillhör de sjuka. lower than de följande arton månaderna, fram until eventually sin död i december 2011, skrev Christopher Hitchens oavbrutet och klarsynt om politik och kultur.

Äkta vara

Vad är det egentligen vi stoppar i oss? Frågan släpper inte taget om de tiotusentals svenskar som läst Den hemlige kocken - det okända fusket med maten på din tallrik, en bok som skakat livsmedelsindustrin i dess grundvalar. Runt middagsbord, i fikarum, på bloggar och i TV-kanalernas debattsoffor talas det som aldrig förr om den fejkade mat som vi varje dag lägger i kundvagnen.

Svenskt Slanglexikon

<p>Tjena kisar & bönor! <br><br>Det här är en bok för dig som gillar språk och slang. Svenskt Slanglexikon innehåller ungefär 23 000 slangord och uttryck från hela Sverige, males med tonvikt på Södermalm i Stockholm, the house of pilsnerfilmernas söderkisar.

Additional info for 1914

Sample text

Klient-server-diagrammet ifrågasätts alltså när din dator på ett fildelningsnätverk fungerar som en klient när den laddar ner filer från en annan dator, och som en server när den delar ut sina egna filer till andra datorer på nätverket. Framväxten av ICQ, ett av de första PC-baserade chatsystemen i mitten av 1990-talet, ledde till att de maskinspecifika IP-adresser som nätet tidigare byggt på började bli mindre relevanta, eftersom ICQprotokollet gjorde de enskilda användarna adresserbara, oavsett vilken maskin de använde.

I tingsrätten vann förlagen, men hovrätten ändrade domen och gick på internetoperatörens linje”, som Tobias Olsson påtalat i, ”Facit efter Ipred: Tre ärenden på ett år” Svenska Dagbladet 1/4, 2010. I slutet av maj 2010 fastslog även Svea hovrätt i ett annat ärende att Internetoperatören Telia Sonera ska lämna ut namnet på den som driver fildelningssajten Swetorrents, men också denna tvist kommer troligen att överklagas till Högsta domstolen. 4. För en diskussion, se exempelvis Jenny Stiernstedt, ”Ingen fällande dom efter ett år med Ipred” Dagens Nyheter 31/3, 2010.

2. Begreppet ”fildelning” används i den här boken på olika sätt – och möjligen lite oprecist. Med termen fildelning menar många skribenter å ena sidan huvudsakligen ”illegal fildelning”, det vill säga fildelning av upphovsrättsskyddat mediematerial. Å andra sidan betecknar termen även den delandets kultur som utmärker nätet överlag, där sajter som The 41 ­ irate Bay också är en distributionskanal för legalt material. Kriminali­ P seringen av fildelningen har ju en språklig dimension; inte för inte talar exempelvis Antipiratbyrån alltid om illegal fildelning.

Download PDF sample

Rated 4.28 of 5 – based on 35 votes